Kontakti

Janez Jarm, vodja maratona

T: + 386 (0)40 264 340
E: janez@maraton-alpe.si

Luka Pustoslemšek, pomočnik vodje maratona

T: + 386 (0)40  464 943
E: luka@maraton-alpe.si

Nika Vrhovnik, vodja PR službe

T: + 386 (0)40 345 709
E: nika@maraton-alpe.si

INFORMACIJE:  info@maraton-alpe.si

Turistični informativni center Kamnik

 

TIC Kamnik

top